Reference

Home > Reference > Referenční­ listina

Referenční­ listina (od roku 1990)

Zpracování ropy a petrochemie

Česká republika
Kralupy, Kaučuk Odlučovací nádrž,360 m3 1992
Kralupy, Kaučuk Skladovací nádrže na lehký topný olej -rekonstrukce 1993
Kralupy, Kaučuk n-pentanová kolona 1994
Litvínov, Chemopetrol Technologické nádrže s míchadlem 1990-91
ČR, Val. Meziříčí
Deza
rekonstrukce pece, 55 t/h 1993
ČR, Kralupy n.Vlt.
Kaučuk
rekonstrukce pece 1993
ČR, Val. Meziříčí
CS Cabot
výroba sazí, 50 000 t/r 1994
ČR, Kolín
Koramo
redestilace hydrogenátů, 200 000 t/r 1994
ČR, Vřesová
Sokolovská uhelná
plnění železničních cist., 120 t/h 1995
ČR, Litvínov
Česká rafinérská
plnění světlých produktů do cisteren 1999
ČR,Ústí nad Labem
Spolek pro chemickou a hutní výrobu
sklad ropných látek, 15 x 990 m3 1999
ČR, Vřesová
Sokolovská uhelná
propařování cisteren 1999
ČR, Vřesová
Sokolovská uhelná
náhrada svíčkových filtrů 2000
ČR, Kralupy
Česká rafinérská
rekonstrukce silničního terminálu 2000
ČR, Vřesová
Sokolovská uhelná
Stáčení fenolu, 60t/h 2000
ČR, Litvínov, Česká rafinérská instalace koalesceru 2001
ČR, Litvínov
Chemopetrol
Rekonstrukce stáčení propylenu na koleji K34 a K36 2002
ČR, Vřesová
Sokolovská uhelná
Skladovací nádrže 2003
ČR, Litvínov
Česká rafinerská
Sběr zaolejovaných vod, 400 m3/h 2004
Egypt
Egypt, Suez intenzifikace vak. destilace 1993
Rusko, Bělorusko, Srbsko, Sýrie
Baškortostan, Ufa Mašinoimport systémy pyrolýzní pece 1993
Rusko, Streževoj
Vasjuganneft
modulová destilace ropy, 100 000 t/r 1995
Srbsko, Novi Sad
D.P.Beopetrol
revamping destilace - nová pec 1998
Sýrie, Homs
General Company of Homs Refinery
hydrogenační pec 1997
Srbsko, Novi Sad
D.P.Beopetrol
Revamping vakuové destilace 2000
Bělorusko, Novopolock
PO Naftan
Rekonstrukce jednotky destilace na termální krakování, 76,8 t/hod. 2000
Srbsko, Novi Sad
D.P.Beopetrol
Dodávka řídícího systému 2000
Srbsko, Novi Sad
D.P.Beopetrol
Rekonstrukce vakuové destilace 2002
Srbsko, Novi Sad
D.P.Beopetrol
Visbreaking 2003
USA
USA, Tulsa
Callidus
Fléra 2004
Indie
Indie, Kandia-Bhatinda
Indian Oil Co.
výstavba ropovodu 1996
Francie
Francie, Alstom skladovací nádrže, 4 x 2450 m3
1 x 700 m3
2001
Francie
Callidus
Fléra 2004
Slovenská republika
Kežmarok, OKTAN Skladovací nádrže na benzín a naftu 1992-93
SR, Bratislava
Slovnaft
skladovací nádrže, 6 x 4 110 m3 1994
SR, Bratislava
Slovnaft
skladovací nádrže, 2 x 50 000 m3 1994

Návrat na začátek


Ostatní chemie

Česká republika
Boršov, BARMONT Stanice C02 1991
České Budějovice, Technoplyn Praha Stanice C02 1991
Dukovany, Jaderná eletrárna Stanice C02 1991
Hanušovice, Pivovar Stanice C02 1991
Jihlava, Sklárny BOHEMIA Skladovací nádrže s míchadlem 1991
Kralupy, KAUČUK Odlučovací nádrž 360 m3 1992
Kutná Hora, KAUČUK Skladovací nádrže na lehký topný olej - rekonstrukce
1993
Litvínov, CHEMOPETROL Technologické nádrže s míchadlem 1990-91
Meziboří-Střelná, ÚV Stanice C02 1991
Litvínov Stanice C02 1991
Pardubice, TESing Stanice C02 - zásobníky 1991
Praha, závody Chemické aparáty 1992
Praha, Biomedika Chemistery 1991, 1993
Praha, GRAFOPRINT Aparáty - vzdušníky 1991
Praha, NAREX Aparáty - vzdušníky 1990-91
Semtín, ZES Aparáty -vařáky-kontiodparky
1992
Sokolov, JGC (Japan) Kyselina akrylová -aparáty
1992
Souš, ÚV Souš Stanice C02, 100 m3  
Uherské Hradiště, Jarošov Stanice C02  
Kolín
Lučební závody
výroba kyanovodíku, 7 230 t/r 1993
kyanidu sodného, 5 000 t/r
acetokyanhydrinu, 13 500 t/r
syntronů, 9 600 t/r
aditiv, 4 000 t/r
ČR, Kralupy n.V.
Balak
lakařské pryskyřice 1994
ČR, Kralupy n.V.
Kaučuk
kapalné kaučuky, 2 000 t/r 1996
ČR, Pardubice
Syntezia
odstředivky 1996
ČR, Brno
Air Products
plnící stanice tech. plynů, 1300 lahví/směna 1998
ČR, Ústí nad Labem
Spolek pro chemickou
a hutní výrobu
Spalovna EPI-technické úpravy 2003
ČR,Valašské Meziříčí
DEZA
Rekonstrukce výrobny ftalanhydridu, 39 tis. t/r 2003
Bělorusko, Novopolock
PO Naftan
Výroba kyseliny sírové, 8,7 t/h 95% H2SO4 2004
ČR, Sokolov
Eastman Sokolov
Trubkový svazek výměníku 2004
ČR, Litvínov
Česká rafinérská
Rekonstrukce zařízení na plnění kapalné síry 2004
ČR, Vřesová
Sokolovská uhelná
Inovace chlazení plynu 2005
Maďarsko
Budapešť, MG Hungariagas Stanice C02  
Írán
Irán, Jajarm
APPI
komplex na výrobu oxidu hlinitého, 280 000 t/r 2001
Slovenská republika
Baldovce, SANTOVKA Stanice C02  
Bratislava, MG TATRAGAS Stanice C02  
Budiš, SANTOVKA Budiš Stanice C02  
Kežmarok, Bombičkáreň Kežmarok Stanice C02  
Kežmarok, OKTAN Skladovací nádrže benzín a naftu  
Komárno, Slovenské loděnice Stanice C02  
Košice, FRUCONA, závod Košice Stanice C02  
Krompachy, Zlievareň Krompachy Stanice C02  
Levoča, FRUCONA, závod Levoča Stanice C02  
Lipovce, SANTOVKA Lipovce Stanice C02  
Malacky, SLOPAK I. Stanice C02  
Malacky, SLOPAK II. Stanice C02  
Martin, Pivovar Martin Stanice C02  
Michalovce, Pivovar Michalovce Stanice C02  
Nitra, VZ Stanice C02  
Poprad, Pivovar Poprad Stanice C02  
Sládkovičovo, Sodovkáreň Sládkovičovo Stanice C02  
Šal'a, MG TATRAGAS - Duslo Šal'a Stanice C02  
Trnava, Pivovar Trnava Stanice C02  
Zlaté Moravce, CALEX Stanice C02  
Žilina, Softdrink Žilina Stanice C02  

Návrat na začátek


Ekologie - voda, vzduch, odpady

Česká republika
Brno Tiskařský závod Brno Úpravna vody 1993
Dolany OÚ Dolany Čistírna odpadních vod 1993
Horní Planá Vojenské stavby Čistírna odpadních vod 1994
Jeneč OÚ Středokluky Čistírna odpadních vod 1991
Klášterská Lhota MADLE Čistírna odpadních vod 1992-94
Kletné MěÚ Kopřivnice Čistírna odpadních vod 1993
Měřín OÚ Měřín Čistírna odpadních vod 1992-93
Pacov JIVAK Humpolec Čistírna odpadních vod, rekonstrukce 1993
Pelhřimov JIVAK Humpolec
Čistírna odpadních vod, rekonstrukce 1993
Radostín nad Oslavou, OÚ Radostín n. Oslavou Čistírna odpadních vod 1992
ČR, Vřesová
Sokolovská uhelná
Odsíření bohatých expanzních plynů (Haldor Topsoe), 5 – 13 000 Nm3/h 1993
ČR, Kolín
Chemie
Čištění kyanových vod 1993
ČR, Brno
Spalovna komunálních odpadů
Čištění spalin – 2. stupeň, polosuchá metoda (ABB Fläkt) 1994
ČR, ZD Prušánky Čistírna odpadních vod Stavba zastavena 1994
ČR, Brno
Spalovna komunálních odpadů
Úprava spalovacích komor kotlů 1997
ČR, Ledvice
ČEZ-ELE
Potrubní doprava stabilizátu (Envirotech Holland), 150 m3/h 1998
ČR, Vřesová
Sokolovská uhelná
Termická likvidace odplynů z tankoviště, 10 000 Nm3/h 1998
ČR, Otrokovice
Barum Continental
Zachycování par benzínu 1999
ČR, Vřesová
Sokolovská uhelná
Spalování dehtu 1999
ČR, Otrokovice
Barum Continental
Recyklace dusíku 2000
ČR, Brno
BVK Brno
Čistička odpadních vod - technická pomoc 2004
ČR, Vřesová
Sokolovská uhelná
Likvidace zapáchajících plynů 2005
Indie
Indie, Damarjodi
NALCO
Potrubní doprava tekutých kalů 2002
Rusko
Rusko, Norilsk
PO Naftan
Potrubní doprava niklového koncentrátu 2003
Slovenská republika
SR, Bratislava
Istrochem, a.s.
Doprava odplynů sirovodíkové frakce z vyskotepelného rozkladu destilačních zbytků 2004

Návrat na začátek


Gumárenský průmysl

Česká republika
ČR, Praha
Mitas
Příprava směsí, 27 822 t 1993
ČR, Břeclav
Gumotex

Rekonstrukce kotelny 1993
Rekonstrukce přípravny směsí 1993
ČR, Hr. Králové
Gumokov
Teplofikace podniku 1993
ČR, Břeclav
Gumotex
Skladování a pneudoprava kaolínu 1995
Sklad krátkých bloků pěnového polyuretanu, 2 520 m3 1996
ČR, Praha
Mitas
Výroba cementů a sklad hořlavin 1996
Slovenská republika
SR, Topolčany
Elektrokarbon
.
Smolové hospodářství 1993

Návrat na začátek


Kryogenika

Česká republika
ČR, Litvínov
Air Products

Produkce O2,N2,Ar 1996
Kyslíkárna 2.jednotka -
potrubní napojení
2002
Slovenská republika
SR, VŽ Košice
.
Produkce O2,N2,Ar,Kr,Xe, 30 560 Nm3/h 1993

Návrat na začátek


Potravinářství

Česká republika
Bečov ZD Malé a střední pekárny -pec (elektro) 1991
Bořitov HROS Malé a střední pekárny -pec (elektro) 1991
Brno - Bosonohy fa Krejčiřík Malé a střední pekárny -pec (elektro) 1992
Brno BLAS Malé a střední pekárny -pec (plyn + elektro) 1991
Brno BRUNIELEASING Zařízení pro pekárnu 1993
Brno CROCUS Zařízení pro pekárnu 1991-92
Brno DAJANA Dodávka zařízení pro restauraci 1992
Brno PEKO Zařízení pro výrobu nízkokalorických výrobků 1994
Brno TOBI
Malé a střední pekárny -pec (plyn) 1991
Hanušovice Pivovar Hanušovice Malé a střední pekárny -pec (elektro)  
Horní Planá JEDNOTA Kaplice Stanice C02  
Klimentov Klipek - pekárna Výrobna lázeňských... 1993
Litvínov Hockey Club Restaurační kuchyně 1992
Mariánské lázně Klipek Malé a střední pekárny -pec (plyn) 1992
Nížkovice ZD Malé a střední pekárny -pec (elektro) 1991
Nymburk BSK - pekárna KD dělička těsta 1993
Olomouc MÍLO Skladové hospodářství olejů - jedlých 1992
Olomouc MÍLO Reaktor pro rafinaci jedlého oleje 1991
Slavičín ORA Malé a střední pekárny -pec (elektro) 1992
Trutnov STAR Malé a střední pekárny -pec (elektro) 1992
Uherské Hradiště Pivovar JAROŠOV Malé a střední pekárny -pec (plyn + elektro) 1993
Vejprty Pekárna Malé a střední pekárny -pec (plyn + elektro) 1993
Volary Pekárna Šumava KD rotační pec, rohlíkovač, Malé a střední pekárny - pec (elektro)
1993
Žabeň EKOVERMEX - chladírny Chladicí agregáty 1993
ČR, Uherský Brod
Slovácké pekárny
Rekonstrukce a montáž pece 1994
ČR, Ostrava
IVC Slezská Ostrava
Velkokuchyně 1996
ČR, Olomouc
Milo
Rafinerie rostlinných olejů, 350 t/d 1998
Polsko
Czerna GESNER Malé a střední pekárny -pec (elektro) 1992
Helm SWIECA Malé a střední pekárny -pec (elektro) 1992
Krasnik Dolnyj Ocelové konstrukce a doplňkové technologické zařízení pro obilní sila (vývoz) 1993
Rusko, Bělorusko, Kazachstán
Kazachstán, Pekárna Aksaj Kompletní pekárna, 30 t/d 1994
Rusko. St. Peterburgvvv
Pivovar Baltika
Rekonstrukce pivovaru 1996
Bělorusko, Smoleviči
SP Impuls Svet
Linka na výrobu bramborových lupínků, 200kg/hod 2001
Slovenská republika
Baldovce SANTOVKA Baldovce Stanice C02  
Budiš SANTOVKA Budiš Stanice C02  
Budkovce PD Budkovce Masná výroba 1991
Gemer Pivovar Gemer Stanice C02  
Košice FRUCONA, závod Košice Stanice C02  
Levoča FRUCONA, závod Levoča Stanice C02  
Lipovce SANTOVKA Lipovce Stanice C02  
Malacky SLOPAK I. Stanice C02  
Malacky SLOPAK II. Stanice C02  
Martin Pivovar Martin Stanice C02  
Michalovce Pivovar Michalovce Stanice C02  
Poprad Pivovar Poprad Stanice C02  
Sládkovičovo Sodovkáreň Sládkovičovo Stanice C02  
Trnava Pivovar Trnava Stanice C02  
Žilina Softdrink Žilina Stanice C02  
Německo
Neustadt Hoflinger Mlýnské stroje 1991

Návrat na začátek


Strojírenská technologie

Česká republika
Klučenice CHEMOPETROL Litvínov Rehabilitační středisko 1993
Lučany ZD Pojezd mostového jeřábu 1992
Neratovice SPOLANA Ocelové konstrukce potrubních a kabelových mostů 1991
Oslavany Teplárna Oslavany Parovod - rekonstrukce 1992-93
Ostrava Nová huť - SES Tlmače Mechanická doprava popílku na kotel K 1 N 1993
Brno, Kreditní banka Plzeň rekonstrukce objektu 1995
Brno, Cestovní kancelář Fisher rekonstrukce interiéru 1995
Morkůvky okr. Břeclav, Obecní úřad novostavba kulturního domu 1995
Dambořice, Naftové doly Hodonín dílny 1996
Břeclav, Gumotex Břeclav rekonstrukce výrobních hal 1996
Brno, Inteka Brno generální oprava sídla firmy 1997
Lednice, Obecní úřad Lednice generální oprava radnice 1998
Kuřim, Městský úřad Kuřim generální oprava fasád obecních domů 1998
Ochoz u Brna, Obecní úřad Ochoz rekonstrukce radnice 1999
Brno, SPT Telecom generální oprava sociálních zařízení 1999
Otrokovice, Barum Otrokovice výrobní hala 1999
Valtice, Městský úřad Valtice rekonstrukce bytového domu 2000
Brno, Gorenje Brno rekonstrukce prodejny 2000
Sokolnice u Brna, Vojenská ubytovací správa generální oprava obvodového pláště budovy 2000
okres Zlín, ABB DIZ výstavba výměníkové stanice 2000
Brno, Nová Mosilana výstavba výměníkové stanice 2000
rekonstrukce kotelny 2000
Kralupy nad Vlt., Kaučuk Kralupy zastřešení čistírny odpadních vod 2000
Brno, Vojenský útvar Řečkovice rekonstrukce čerpací stanice PHM 2000
Valtice, Obecní úřad Valtice Rekonstrukce obecních bytů - II etapa 2000
Brno, Vojenský útvar, Slatina Generální oprava velitelské budovy - objekt Sokolnice -I. etapa 2000
Šakvice, Obecní úřad Šakvice Rekonstrukce objektu MŠ včetně
výměny oken
2000
Zbýšov, Kepák Group Výroba ocelových konstrukcí 2000
Žďárná, obecní úřad Žďárná přestavba obecního domu na byty 2001
Brno, Vojenský útvar Slatina Generální oprava velitelské budovy- objekt Sokolnice - II.etapa 2001
Milešovice, Obecní úřad Milešovice Rekonstrukce a přístavba budovy obecního úřadu 2001
Brno, IPS Brno Výroba a montáž nosné konstrukce kabelovodu 2001
Výroba a montáž zámečnických výrobků, požárního schodiště 2001
Český Brod, IPS Brno Výroba a montáž zámečnických výrobků, ocelové konstrukce 2001
Moravský Krumlov, Hutní montáže Výroba ocelových konstrukcí 2001
Brno, Inteka Brno Výroba a montáž ocelových konstrukcí 2001
Hustopeče, Mostárna Hustopeče Výroba ocelových konstrukcí- zasítění lávek VW Bratislava 2001
Elektrárna Mělník, Alstom Power Rekonstrukce kotelny 2001
Žďárná, Obecní úřad Žďárná Rekonstrukce dvorní části budovy obecního úřadu 2001
Náměšť nad Oslavou, Vojenský útvar Rekonstrukce objektu 2001
Brno
Vojenská akademie
rekonstrukce sociálních a protipožárních zařízení 2004
Náměšť nad Oslavou
Vojenský útvar
rekonstrukce velitelské budovy 2004
Brno
SKANSKA CZ
dodávka a montáž zámečnických konstrukcí koupaliště Riviera, Brno 2004
Brno
SKANSKA CZ
dodávka a montáž zámečnických výrobků sídlo firmy LUMI 2004
Brno
ELMA-THERM, s.r.o.
dodávka a montáž ocelové podlahyobchodní galerie Vaňkovk 2004
Brno
fa METELKA
montáž obvodového pláště výrobní haly firmy Remet 2004
Ivančice
D a S BRNO

výroba ocelové konstrukce 2004
Brno
Vojenská správa
Rekonstrukce provozních objektů University obrany 2004
Brno
KOMFORT, a.s.
dodávka a montáž schodiště
Strojírna Vaňkovka
2005
Žďárná
obec Žďárná, okr.Blansko
rekonstrukce a přístavba školy, výstavba tělocvičny 2005
Brno
SKANSKA CZ
dodávka a montáž zámečnických prvků provozní budova Skanska 2005
Polsko
Krasnik Dolnyj, Ferma wylegu drobiu Felyks Szpila Ocelové konstrukce a 1993 doplňkové technologické zařízení pro obilní sila (vývoz)
1993
Slovenská republika
Michalovce NOVEX Drtič dřeva 1991
Ukrajina
Krivoj Rog, Instalbau Tepelné systémy 1992
USA
Tampa, HEECO Air and Hydraulics Díly hydraulických zařízení 1992,93,94

Návrat na začátek  • záložka