O nás

Home > O nás > Profil firmy

Profil firmy

Představení společnosti

Společnost CHEPOS navazuje svou činností na tradici od roku 1965 a pokračuje v úspěšné realizaci obchodních zakázek v mnoha průmyslových odvětvích. Celá desetiletí budované obchodní a technické vazby a spolupráce jednotlivých pracovních týmů pokračuje i v nových společenských podmínkách. Tyto vztahy při plném respektování existence a přínosů dřívějších organizací sdružených pod firmou CHEPOS nadále existují a jsou obsahem hospodářské a dodavatelské činnosti i v současném období. Činnost naší společnosti by se dala stručně popsat aktivitami ve čtyřech podnikatelských doménách:

Obchodní aktivity

Dodávky investičních celků

Těžištěm předmětu činnosti naší společnosti jsou dodávky kompletních investičních celků i jednotlivých strojů a zařízení v oblastech:

 • chemický průmysl, malotonážní a kvalifikované chemie
 • gumárenský průmysl
 • ekologie
 • energetika
 • výroby a zpracovaní potravin
 • zařízeni pro skladovaní a manipulaci
 • jeřáby
 • hlubokoteplotní a chladírenská zařízení
 • ocelové konstrukce technologické i stavební
 • zařízení na úpravu vody a likvidaci exhalací
 • pomocné provozy jaderných elektráren
 • dřevostroje
 • řada speciálních aparátů a zařízení
Odborně technicko-inženýrské služby

Mezi základní předměty podnikání firmy CHEPOS dále patří:

 • Odborné inženýrské a technické služby, studie a projekty, konzultační a poradenské služby v rozsahu uděleného oprávnění.
 • Komplexní zajišťování a provádění dodávek strojů, technologických zařízení, výpočetní techniky a staveb formou vyšších dodavatelských funkcí.
 • Zahraničně-obchodní činnost, zprostředkovatelská, informační a agenturní propagační činnost.
 • Příprava specialistů a posuzování způsobilosti pro výkon funkce, výchovně-vzdělávací činnost. 
 • Dopravní, stravovací a ubytovací služby.
Dodavatelské realizační činnosti

Bližší informace k dodavatelské realizační činnosti naleznete v našich Produktech a službách v sekcích určených pro klienty a investory.

Koordinační, informační a další specializované činnosti

Naše společnost se dále zabýva specializovanými činnostmi včetně školení a zajištění marketingových služeb:

 • Zabezpečení toku informací v daných komoditách při využití tuzemských i mezinárodních informačních systému formou zpracování a prodeje výstupu a rešerší
 • Propagační činnost formou zabezpečení účasti na výstavách a veletrzích, inzerce, publikací a prospektu,doprovodnými akcemi, symposii a videoakcemi
 • Komplexní zpracování průmyslového designu strojů a zařízení
 • Zabezpečování rozvoje výrobní základny pro progresivní strojírenské technologie
 • Zabezpečení efektivních a progresivních forem přípravy špičkových odborníku a specialistů včetně odborného posuzování jejich způsobilosti pro výkon funkce
 • Provoz výchovně vzdělávacích zařízení včetně ubytování a stravování
 • Pronájem účelových zařízení a místností

Návrat na začátek • záložka