O nás

Home > O nás > Historie

Historie

Vznik trustu podniků CHEPOS

V roce 1965 vznikla v tehdejším Československu potřeba organizačně propojit výrobce chemických a potravinářských zařízení tak, aby v účelně organizované spolupráci a ve spolupráci s nositeli procesů i kompletujících zařízení dodávali technologické celky s vyšší technickou kvalitou. Proto byl dne 1. 7.1965 založen v Brně trust podniků CHEPOS. Trust sdružoval nejvýznamnější dodavatele chemických a potravinářských zařízení v Československu, jejichž činnost byla zaměřena především na dodávky investičních celků pro chemický, potravinářský a gumárenský průmysl, pro pomocné provozy jaderných elektráren a na dodávky chladírenských zařízení, zařízení na úpravu vod, dřevostrojů, jeřábů, ocelových konstrukcí a dalších speciálních aparátů. Podniky sdružené pod firmou CHEPOS realizovaly řadu projektů v tuzemsku i zahraničí. Mezi nejvýznamnější patří jednotky na zpracování ropy v bývalém Československu, bývalém SSSR, Turecku, Sýrii, Iráku a Egyptě. Dále biotechnologické procesy na našem trhu, v Rumunsku, Bulharsku, Polsku a Indii.Řada pivovarů a cukrovarů byla realizována v bývalém Československu, bývalém SSSR, Sýrii, Číně, Turecku, Iránu, bývalé Jugoslávii a v jiných zemích. Mlýnsko-pekárenská zařízení, lahvárenské plnící linky, mlékárny, zařízení na úpravu vody a další byly postaveny jak v bývalém Československu, tak v zahraničí. Převážná většina z nich se opírala o výrobní tradice a zkušenosti sahající do 90. let minulého století.

Partnerské podniky trustu CHEPOS - 70. léta

V rámci trustu CHEPOS postupně vystupovaly na tuzemských i zahraničních trzích čs. podniky Královopolská strojírna Brno, ZVU Hradec Králové, FEROX Děčín, Chotěbořské strojírny Chotěboř, Továrny mlýnských strojů Pardubice, Východoslovenské strojírny Košice, FRIGERA Kolín, Slovácké strojírny Uherský Brod, TOPOS Šluknov, ALBA Hořovice, BUZULUK Komárov, CHODOS Chodov, Inženýr-sko-dodavatelská organizace Brno, Výzkumný ústav chemických zařízem Brno, Výzkumný ústav potravinářské a chladící techniky Hradec Králové, VIHORLAT Snina a exportní organizace, zejména TECHNOEXPORT Praha a TECHNOPOL Bratislava. Všechny tyto podniky a organizace spojovala mezinárodně chráněná značka CHEPOS.

Dodávky investičních celků - 90. léta

I když v průběhu let došlo k řadě dílčích organizačních změn, navázaná spolupráce jednotlivých firem přetrvává dále. Výrobky a dodávky těchto podniků si vybudovaly své postavení v tuzemsku i v zahraničí. Těžištěm předmětu činnosti byly stále dodávky kompletních investičních celků i jednotlivých strojů a zazemí pro chemický, potravinářský a gumárenský průmysl, hlubokoteplotní a chladírenská zařízení, jeřáby, ocelové konstrukce technologické i stavební, zařízení na úpravu vody a likvidaci exhalací, pomocné provozy jaderných elektráren, dřevostroje a celá řada speciálních aparátů a zařízení. Podniky sdružené pod firmou CHEPOS realizovaly řadu významných projektů v tuzemsku i v zahraničí. Mezi nejvýznamnější patří jednotky na zpracování ropy a petrochemii v ČSFR, SSSR, Sýrii, Iráku a Egyptě, dále biotechnologické procesy realizované v ČSFR, Rumunsku, Bulharsku, Polsku a v Indii. Řada pivovarů a cukrovarů byla realizována v ČSFR, SSSR, Sýrii, Číně, Turecku, Iránu, Jugoslávii a v jiných zemích. Mlýnsko-pekárenská zařízení, lahvárny, mlékárny, zařízení na úpravu vody a další byly postaveny jak v bývalém ČSFR tak v zahraničí. V souvislosti s hospodářsko-politickými reformami v letech 1989-1991 dochází postupně k restrukturalizaci podniků v celé bývalé ČSFR. Jsou uvolňovány dřívější těsné organizační vazby, je přihlíženo k větší samostatnosti jednotlivých subjektů, je zahájen proces privatizace.

Vznik akciové společnosti CHEPOS - 1992

V souvislosti s hospodářsko-politickými reformami v letech 1984 - 1992 dochází k osamostatnění podniků trustu CHEPOSa v roce 1990 vzniká státní podnik CHEPOS, inženýrské a technické služby. CHEPOS akciová společnost byla založena 22.4.1992 Fondem národního majetku České republiky a registrována pod číslem IČO 46345655. Je právním nástupcem státního podniku CHEPOS, Inženýrské a technické služby, s vlastní chráněnou známkou CHEPOS.

Návrat na začátek  • záložka